Znaleziono 2 artykuły

Anna Przyborowska-Klimczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne i organizacyjne aspekty ochrony dóbr kulturalnych w Stanach Zjednoczonych Anna Przyborowska-Klimczak s. 27-35
Konwencja Organizacji Państw Amerykańskich o ochronie archeologicznego, historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich Anna Przyborowska-Klimczak s. 254-259