Znaleziono 5 artykułów

Marian Przybyłko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urząd dziekana w rozwoju historycznym Marian Przybyłko s. 77-148
Urząd dziekana w polskim ustawodastwie synodalnym XVIII w. Marian Przybyłko s. 113-211
Urząd dziekana w rozwoju historycznym Marian Przybyłko s. 195-272
Urząd dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII wieku Marian Przybyłko s. 203-239
Woźny sądowy, pisarz i tłumacz w prawie beatyjnym Marian Przybyłko s. 273-280