Znaleziono 3 artykuły

Ryszard K. Przybylski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wobec mitu i historii Ryszard K. Przybylski s. 177-184
"Autor i jego sobowtór w prozie Witolda Gombrowicza", Ryszard K. Przybylski, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard K. Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Konteksty nauki o literaturze", pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej, Wrocław-Warsawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXIV, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 158 : [recenzja] Ryszard K. Przybylski Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 388-399