Znaleziono 24 artykuły

Artur Przybysławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialektyka Plotyńska Artur Przybysławski s. 3-16
Astrologia Talesa Artur Przybysławski s. 3-21
W odpowiedzi Paulowi de Manowi Raymond Geuss Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-13
Znak i symbol w "Estetyce" Hegla Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-21
Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso Paul de Man Stefano Rosso Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-13
Prepostmodernizm Nietzschego Günter Wohlfart Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-24
Problem Hegel-Nietzsche Daniel Breazeale Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-26
Uczucie długu : o Europie Rodolphe Gasché Artur Przybysławski (tłum.) s. 9-24
Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) od prawej (właściwej) John D. Caputo Artur Przybysławski (tłum.) s. 14-21
Odpowiedź Raymondowi Geussowi Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 14-23
Hegel o wzniosłości Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 24-40
Heideggerowskie odczytanie Nietzschego: konfrontacja i spotkanie David Farrell Krell Artur Przybysławski (aut. dzieła rec.) s. 27-41
Język i mitologia w "Kratylosie" Charles H. Kahn Anna Boncela (tłum.) Agata Janaszczyk (tłum.) Joanna Jarzębiak (tłum.) Michał Ozimiński (tłum.) Jacek Pietrzak (tłum.) Artur Przybysławski (tłum.) Tomasz K. Sieczkowski (tłum.) Aleksandra Żurek (tłum.) s. 43-58
"Narodziny tragedii" Nietzschego Günter Wohlfart Artur Przybysławski (tłum.) s. 45-57
Skrywanie Heraklita (Heidegger) Artur Przybysławski s. 51-68
Prawo musi być Jean G. Harrell Artur Przybysławski (tłum.) s. 125-137
Nietzsche kontra Heraklit Artur Przybysławski s. 161-171
Tragedia według Schopenhauera Artur Przybysławski s. 169-175
Kanta filozofia granic wytrzymałości Artur Przybysławski s. 175-182
Retoryka tropów (Nietzsche) Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 193-205
Nowoczesność Christopher Norris Tetsuji Yamamoto Artur Przybysławski (tłum.) Tomasz K. Sieczkowski (tłum.) s. 219-236
Metafora : "Rozprawa o nierówności" Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 225-245
"Nietzsche 1900-2000", red. Artur Przybysławski, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Kępski Artur Przybysławski (aut. dzieła rec.) s. 226-228
Problem tragedii w systemie Schellinga Artur Przybysławski s. 253-261