Znaleziono 3 artykuły

Stanisław M. Przyjemski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dowód z opinii biegłego w procesie karnym", T. Tomaszewski, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisław M. Przyjemski T. Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Ochrona porządku prawnego w Siłach Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej", Stanisław M. Przyjemski, Gdańsk 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Stanisław M. Przyjemski (aut. dzieła rec.) s. 204-206
Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 maja 2003 r. Antoni Bojańczyk Stanisław M. Przyjemski s. 287-298