Znaleziono 6 artykułów

Beata Przymuszała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Różewicz, "Ciemne źródła" Beata Przymuszała s. 65-74
"Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata Beata Przymuszała s. 137-159
Dwa wyroki - jedno prawo? : o kilku problemach interpretacji prawniczej Beata Przymuszała s. 141-152
Skaza Żydowskości – problem tożsamości etnicznej w tekstach poetyckich z czasów zagłady Beata Przymuszała s. 151-160
"Notatnik filologa" Klemperera – uwagi na marginesach w kontekście współczesnych badań nad Zagładą Beata Przymuszała s. 153-163
W sidłach emocji i konwencji. Recenzja książki Beaty Przymuszały "Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci" Andrzej Juchniewicz Beata Przymuszała (aut. dzieła rec.) s. 267-276