Znaleziono 16 artykułów

Tadeusz Przypkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Tadeusz Przypkowski s. 9-28
Pierwowzór pierwszej drukowanej polskiej mapy nieba z 1585 r. Tadeusz Przypkowski s. 11-13
Problemy konserwacji przyrządów naukowych używanych przez Mikołaja Kopernika oraz innych zabytków astronomicznych w Polsce Tadeusz Przypkowski s. 30-39
"Dzieje myśli kopernikowskiej", Tadeusz Przypkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Józef Lassota Tadeusz Przypkowski (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Zmartwychwstające serce zabytkowej Warszawy", Tadeusz Przypkowski, "Stolica", R. III, nr 22 Tadeusz Przypkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
Wspomnienie o Ludwiku Wiktorze Kielbassie i jego zbiorach w Sudole pod Jędrzejowem Tadeusz Przypkowski s. 189-225
Astronomiczna geneza aparatu projekcyjnego Tadeusz Przypkowski s. 225-255
Posiedzenie Komisji Światowego Inwentarza Zabytkowych Przyrządów Naukowych w Paryżu Tadeusz Przypkowski s. 230-231
"Early American Scientific Instruments and their Makers", Silvio A. Bedini, Washington 1964 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Silvio A. Bedini (aut. dzieła rec.) s. 271-277
"Po drodze w kosmos", Tadeusz Przypkowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Zofia Skubała-Tokarska Tadeusz Przypkowski (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11-18 Jahrhunderts", Ernst Zinner, Monachium 1956 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Ernst Zinner (aut. dzieła rec.) s. 451-456
"Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles", Maurice Daumas, Paris 1953 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Maurice Daumas (aut. dzieła rec.) s. 457-460
Globus Bylicy i pierwsze nowoczesne mapy nieba : na marginesie rozprawy Zofii Ameisenowej o globusie Bylicy i mapach nieba Tadeusz Przypkowski Zofia Ameisenowa (aut. dzieła rec.) s. 553-567
"The Observatory in Islam and its Place in the General History of the Observatory", Aydin Sayili, Ankara 1960 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Aydin Sayili (aut. dzieła rec.) s. 574-580
Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Inwentarza Zabytkowych Przyrządów Naukowych w Brukseli Tadeusz Przypkowski s. 621-622
Pierwsze międzynarodowe sympozjum naukowe Światowego Związku Coronellego Miłośników Zabytkowych Globusów w Wiedniu Tadeusz Przypkowski s. 622