Znaleziono 2 artykuły

Aniela Przywuska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem cezury roku 1950 w aktach administracji terenowej szczebla wojewódzkiego : (na przykładzie województwa gdańskiego) Aniela Przywuska s. 165-187
Akta podworskie w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie Aniela Przywuska s. 168-195