Znaleziono 5 artykułów

Ewa Pszczołowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ajesza, Aspazja, Izabela David Welsh Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 79-84
Teoria metru Morris Halle Samuel Jay Keyser Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 243-280
Poezja a gramatyczność Samuel R. Levin Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 283-290
Lingwistyczna analiza tekstów literackich Michael A. K. Halliday Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 291-297
Czy istnieje nauko o literaturze? Leo Bersani Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 321-338