Znaleziono 23 artykuły

Robert Ptak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Od Redakcji Robert Ptak s. 5
Od Redakcji Robert Ptak s. 5
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Wprowadzenie do sympozjum Robert Ptak s. 7-8
Sakrament pokuty i pojednania w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego (1992) Robert Ptak s. 71-80
Wezwanie do nawrócenia i misji w "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II = Call to Conversion and Mission in John Paul II "Ecclesia in Europa" Robert Ptak s. 101-111
Głosić światu Logos nadziei : posłannictwo Kościoła w świetle "Verbum Domini" Benedykta XVI Robert Ptak s. 105-122
Bóg, który mówi : trynitarny wymiar ekonomii objawienia w "Verbum Domini" Benedykta XVI Robert Ptak s. 141-154
Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego "Cywilizacja miłości Serca Jezusa : Kult Najśw. Serca Jezusa i społeczne idee o. Leona J. Dehona", Stadniki, 25 kwietnia 2015 roku Robert Ptak s. 151-155
Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej "Kościół – media. Obrazy (nie)wiarygodne", Kraków, 13 listopada 2014 roku Robert Ptak s. 156-158
Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego "Człowiek nowego serca. Specyfika sercańskiego wychowania i edukacji" Stadniki, 5 kwietnia 2014 roku Robert Ptak s. 165-169
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kościół – wspólnota czy instytucja?", Stadniki, 12 listopada 2015 roku Robert Ptak s. 166-168
"The "Inclusive pluralism" of Jacques Dupuis, its contribution to a Christian theology of religions, and its relevance to the South African interreligious context", Christopher Grzelak, Lublin 2010 : [recenzja] Robert Ptak Christopher Grzelak (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II", Karol Wojtyła, oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2012 : [recenzja] Robert Ptak A. Dobrzyński (aut. dzieła rec.) Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 209-213
Kościół w służbie Królestwa Bożego : trynitarny i eklezjologiczny wymiar zbawienia człowieka Robert Ptak s. 213-229
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Posoborowe koncepcje teologii katolickiej" Kraków, 28 lutego 2013 roku Robert Ptak s. 214-218
"Kościół, religie i zbawienie", Zbigniew Kubacki, Kraków 2016 Robert Ptak Zbigniew Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 271-275
Eucharystia - tajemnica wiary powierzona Kościołowi : adhortacja apostolska Benedykta XVI "Sacramentum caritatis" w świetle kanonu 897 Robert Ptak s. 291-308
Sakrament namaszczenia chorych – teologiczno-prawne aspekty kanonów 998-1007 KPK Robert Ptak s. 303-316