Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Ptaszycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ruskie przekłady kronik Bielskiego i Strykowskiego : karta z dziejów promieniowania kultury polskiej na wschód Stanisław Ptaszycki s. 168-184
O akta konfederacji barskiej Stanisław Ptaszycki s. 183-194
Wiadomość bibliograficzna o rękopisie nieświeskim kroniki Macieja Strykowskiego Stanisław Ptaszycki s. 220-246
"Psałterz Dawidów", (MikołajRej z Nagłowic), wyd. Stanisław Ptaszycki, Petersburg 1901 ; "Stanislawa Orzechowskiego Opowiadania Upadku przyszłego polskiego z r.1560", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1901 ; "Scriptores rerum polonicarum tomus XVIII: Dyaryusze sejmowe z roku 1585", wyd. Aleksander Czuczyński, Kraków 1901 ; "Mowy pogrzebowe i przygodne", Fabian Birkowski, Warszawa 1901 : [recenzja] Aleksander Brückner Fabian Birkowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Czuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 338-343
"Kodeks Olszewski Chomińskich : Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego, kronika", wydał Stanisław Ptaszycki, Wilno 1907 : [recenzja] Tadeusz Korzon Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Powiest' o trioch korolach - wołchwach w zapadno russkom spiskie XV wieka", W. N. Peretc, Petersburg 1903 : [recenzja] Stanisław Ptaszycki W. N. Peretc (aut. dzieła rec.) s. 655-656
"Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. III. Legendy i Modlitewniki. Szkice literackie obyczajowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1904 : [recenzja] Stanisław Ptaszycki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 680-686