Znaleziono 6 artykułów

Bernadetta Puchalska-Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzempla z życia świętych w "Dyrektorium" bł. Bolesławy Lament Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 171-186
Święte w życiu błogosławionej : postacie świętych kobiet i ich kult w najstarszych źródłach biograficznych Doroty z Mątów Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 207-220
"Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce", Adam Skreczko, Białystok 2011 : [recenzja] Bernadetta Puchalska-Dąbrowska Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 258-259
Wdowieństwo jako droga do doskonałości w "Żywotach świętych" Piotra Skargi Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 271-283
Postać Bedy Czcigodnego w polskim piśmiennictwie religijnym XVI–XVIII wieku Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 329-342
    Zacytuj
  • Udostępnij
Błogosławiona Dorota z Mątów jako wzorzec świeckiej świętości w hagiografii polskiej XVII i XVIII wieku Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 343-357