Znaleziono 4 artykuły

Raimo Pullat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym", Raimo Pullat, Warszawa 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 204-207
„Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym”, Raimo Pullat, Risto Pullat, tłum. Elżbieta Juga, Anna Juga-Szymańska, Kraków 2013 : [recenzja] Mateusz Rodak Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) Risto Pullat (aut. dzieła rec.) Elżbieta Juga (tłum.) Anna Juga-Szymańska (tłum.) s. 258-261
"Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert", oprac. Raimo Pullat, Tallinn 2009 : [recenzja] Maria Bogucka Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Istoria Tallina (do 60-tych godow XIX wieka)", oprac. zbiorowe, red. Raimo Pullat, Tallin 1983 : [recenzja] Marian Dygo Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 808