Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Pyżewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad osadnictwem paleolitycznym północnego obrzeżenia Wyżyny Sandomierskiej Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 27-34, 5
Ćmielów, st. 95 ("Mały Gawroniec"), woj. świętokrzyskie : badania w roku 2009 Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 1, 191-192
Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 "Mały Gawroniec" w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 106-117, 225-234
Multi-Aspect Analysis of Flint Materials from Suchodółka : Site 3 : the Świętokrzyskie Voivodeship Witold Grużdź Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 245-258
Sposoby rozpalania ognia w młodszej epoce kamienia na terenie ziem polskich w kontekście badań eksperymentalno-traseologicznych Katarzyna Pyżewicz Piotr Rozbiegalski s. 259-272