Znaleziono 5 artykułów

Irena Pyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsekwencje implementacji programów luzowania ilościowego w strefie euro Irena Pyka s. 7-24
Regulatory polityki kredytowej w sytuacjach kryzysowych Irena Pyka s. 228-236
"Bankowość komercyjna", pod red. Ireny Pyki, Katowice 2013 : [recenzja] Jerzy Węcławski Irena Pyka (aut. dzieła rec.) s. 291-294
Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian Maria Czech Irena Pyka s. 521-530
Rynkowe instrumenty finansowe w perspektywie nowych wyzwań rozwojowych sektora bankowego Irena Pyka s. 597-609
    Zacytuj
  • Udostępnij