Znaleziono 1 artykuł

Maria Różańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości i zajęciach dodatkowych dotyczących poradnictwa zawodowego Maria Różańska s. 287-292
    Zacytuj
  • Udostępnij