Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Różański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje społeczne menedżerów : oczekiwania pracodawców w Polsce i USA w świetle opublikowanych ofert pracy Andrzej Różański s. 139-145
"Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów", red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Kraków 2012 : [recenzja] Beata Krajewska Anna Dudak (aut. dzieła rec.) Katarzyna Klimkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Różański (aut. dzieła rec.) s. 159-166
Indywidualny system wartości jako czynnik kształtujący style kierowania dyrektorów szkół = Individual Value System as a Factor in Creation of Leadership Styles of School Principals Grzegorz Lech Andrzej Różański s. 180-186
Zastosowanie "Beva-371" do dublowania obrazów Andrzej Różański s. 210-211