Znaleziono 7 artykułów

Wacław Różański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przydatność mieszanek węgli drzewnych do wytopu żelaza w starożytnych dymarkach rejonu Gór Świętokrzyskich, określana na podstawie badań ich reaktywności Wacław Różański Irena Słomska
Pokazowy wytop żelaza w dymarkach świętokrzyskich Wacław Różański s. 211-212
Czy istotnie "metal świętokrzyski"? Adam Mazur Wacław Różański s. 375-381
Historia techniki i nauk technicznych Irena Pietrzak-Pawłowska Wacław Różański s. 424-430
"Księga wiadomości historyczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie", z materiałów oprac. przez Wacława Różańskiego do druku przygot. Andrzej Rembalski i Zbigniew J. Wójcik, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Andrzej Rembalski (aut. dzieła rec.) Wacław Różański (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 454-455
Mieczysław Radwan 1889-1968 Wacław Różański s. 657-664
Przydatność węgli drzewnych do starożytnego wytopu żelaza w świetle badań nad ich reaktywnością Wacław Różański Irena Słomkowska s. 729-736