Znaleziono 1 artykuł

Izabela Różycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z padaczką i niedosłuchem w środowisku zamieszkania : studium przypadku Wiesław Fidecki Izabela Różycka Mariusz Wysokiński s. 135-145