Znaleziono 7 artykułów

Edward Różycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie", Jolanta Gwioździk, Edward Różycki, Warszawa 2008 : [recenzja] Agnieszka Bajor Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 113-117
"Krotofilne tragaedie" - nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku Edward Różycki s. 161-177
"Historia o księżnej i szewcowej" - nieznana staropolska satyra społeczno-obyczajowa Edward Różycki s. 181-198
Przyczynek do biografii Franciszka Karpińskiego Edward Różycki s. 189-195
">>Krotofilne tragedie<< - nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku", Edward Różycki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Małgorzata Szejna Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 270
"Przyczynek do biografii Franciszka Karpińskiego", Edward Różycki, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 271
"Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie", Jolanta Gwioździk, Edward Różycki, Warszawa 2008 : [recenzja] Bernardeta Iwańska-Cieślik Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 295-298