Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Rólczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskontowanie odłożonych w czasie zysków i strat w świetle teorii perspektywy Maria Forlicz Tomasz Rólczyński s. 77-88
Impact of Information about Risk on the Attractiveness of Tourist Travel Maria Forlicz Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Tomasz Rólczyński s. 89-100
Level of knowledge and answers given in a survey research : example of insurance preferences survey Maria Forlicz Tomasz Rólczyński s. 211-223