Znaleziono 2 artykuły

Włodek Rabinowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utylitaryzm preferencji poprzez zmianę preferencji? Włodek Rabinowicz s. 7-37
Odwracanie ról : odpowiedź na artykuł Krzysztofa Saji Włodek Rabinowicz s. 61-68