Znaleziono 7 artykułów

Edmund Rabowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rococo Edmund Rabowicz Catherine Maire (tłum.) s. 97-110
Inedita Adama Naruszewicza Edmund Rabowicz s. 199-219
Dialogowy pamflet polityczny w Polsce w latach 1767-1775 Edmund Rabowicz s. 251-268
"Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Rekonesans", Bernard Krakowski, redaktor książki Edmund Rabowicz, Gdańsk 1968, Prace Komisji Filologicznej, Nr 29, komitet redacyjny: Andrzej Bukowski (przewodniczący), Hubert Górnowicz (sekretarz), Bogusław Kreja, Jerzy Michno, Edmund Rabowicz, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, ss. 226, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Bernard Krakowski (aut. dzieła rec.) Edmund Rabowicz (aut. dzieła rec.) s. 285-288
Bernard Julian Krakowski (7 stycznia 1929 - 30 grudnia 1971) [nekrolog] Edmund Rabowicz s. 379-381
"Dialogowy pamflet polityczny w Polsce w latach 1767-1775", Edmund Rabowicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Edmund Rabowicz (aut. dzieła rec.) s. 424
Literackie kontakty Stanisława Trembeckiego z Albertem Mierem Edmund Rabowicz s. 543-582