Znaleziono 4 artykuły

Kamila Radlińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sezonowość w turystyce nadmorskiej : wyzwanie dla strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych Kamila Radlińska s. 65-76
Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy : przykład Szczecina i gmin sąsiadujących Kamila Radlińska s. 141-152
Przedsiębiorczość bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Kamila Radlińska s. 143-155
Seasonality of the Total Number of the Workers in Poland Maria Klonowska-Matynia Kamila Radlińska s. 253-263