Znaleziono 10 artykułów

Marek Radoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na placówki szpitalne w Prusach w latach 1399-1409 : (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Marek Radoch s. 3-18
Kontakty wielkich mistrzów krzyżackich z dominium warmińskim w latach 1399-1409 : (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Marek Radoch s. 17-36
Krzyżackie przywileje dla mieszkańców Świętego Mikołaja (Sanct Niclas) : kilka uwag o początkach Mikołajek Marek Radoch s. 57-71
Wspieranie ubogich przez wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1399-1409 : (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Marek Radoch s. 69-86
"Krzyżacy. Historia działań militarnych", William Urban, tł. E. Możejko, Warszawa 2005 : [recenzja] Marek Radoch E. Możejko (aut. dzieła rec.) William Urban (aut. dzieła rec.) s. 111-115
"Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407", Marek Radoch, Olsztyn 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 117-119
W sprawie "Uwag do pogranicza Prus i Mazowsza (do 1343 r.)" Grzegorz Białuński Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 305-308
Wydatki wielkiego mistrza Konrada von Jungingen na zdobycie Żmudzi w latach 1398-1401 : (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Marek Radoch s. 461-495
Ziemie pruskie w oczach Gilberta de Lannoy Marek Radoch s. 473-484
Walki zakonu krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku, Marek Radoch, Olsztyn 2011 : [recenzja] Robert Klimek Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 759-765