Znaleziono 5 artykułów

Ewa Radomska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce Ewa Radomska s. 1-22
Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza Ewa Radomska s. 1-23
Kilka uwag o prawie pierwokupu zastrzeżonym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości rolnych Ewa Radomska s. 12-18
Odpowiedzialność korzystającego z prawa pierwokupu za zobowiązania ciążące na nieruchomości Ewa Radomska s. 39-43
Konferencja "Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku", Kraków, 19–20 października 2012 r. Ewa Radomska s. 265-267