Znaleziono 22 artykuły

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 5
Od Redaktora Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 5-7
Od Redaktora Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 5-6
Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych : wybrane problemy Ewa Bielska Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 7-24
Węzłowe problemy pedagogiki i ekonomii we współczesnej Polsce : refleksje nad związkami oświaty z rozwojem społecznym Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 12-19
Zainteresowanie nauk społecznych poglądami i zachowaniami w dziedzinie zdrowia i choroby a lansowanie określonych wzorów socjalizacji zdrowotnej Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 27-38
Instytucjonalne przemiany w polskiej oświacie : przeszkody i ograniczenia Elżbieta Górnikowska-Zwolak Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 28-38
Cyfrowa nowoczesność a kapitał społeczny (intersubiektywność spojrzenia na digitalizaję przekazu informacji w okresie zmiany społecznej) Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 52-65
"Szkolnictwo Lublina w latach 1864-1915 : zarys dziejów", Ryszard Kucha, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Radziewicz-Winnicki Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 67-70
"Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej", red. Stanisław Palka, Katowice 1994 : [recenzja] Andrzej Radziewicz-Winnicki Stanisław Palka (aut. dzieła rec.) s. 101-106
Recenzja pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława Juszczyka "Twórczy rozwój nauczyciela", która ukazała się w wydawnictwie IMPULS w Krakowie w 1996 r. Andrzej Radziewicz-Winnicki Stanisław Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Educational Democratization of Extramural Areas. The Case of Poland", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Katowice 1994 : [recenzja] Henryk Siemieniak Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 111-113
"Społeczeństwo w trakcie zmiany", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Gdańsk 2004 : [recenzja] Jan Żebrowski Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Gdańsk, 2004 : [recenzja] Piotr Mosiek Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 177-184
"Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Gdańsk, 2004 : [recenzja] Krzysztof Maliszewski Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Próby demokratyzacji struktury i aktywizacji społeczności akademickiej Wydziału w okresie poprzedzającym zmianę ładu społeczno-ekonomicznego Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 218-226
"Podręczny słownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu - angielsko-niemiecko-polski", Renate Seebauer, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Katowice 2001 : [recenzja] Piotr Kowolik Elżbieta Górnikowska-Zwolak (aut. dzieła rec.) Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) Renate Seebauer (aut. dzieła rec.) s. 247
"Oblicza zmieniającej się współczesności", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Kraków 2001 : [recenzja] Erwin Gondzik Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 250-251
"Logic of Some — Selected — Concepts in Contemporary Education (between education and perception of committed art Andrzej Radziewicz-Winnicki Agata Rzymełka-Frąckiewicz (aut. dzieła rec.) Teresa Wilk (aut. dzieła rec.) s. 255-260
Z dziejów rozwoju socjologii wychowania w Wielkiej Brytanii Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 337-356
Wspomnienie Stephen Walker (1944–2015) Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 359-365
Smutek i żal Pożegnanie z moim Przyjacielem Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 367-369