Znaleziono 4 artykuły

Piotr Radziewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Decentralizacja jako pojęcie prawne Piotr Radziewicz s. 7-36
Nieważność jako skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sferze stanowienia prawa Piotr Radziewicz s. 113-134
Administracyjnoprawne pojęcie władztwa publicznego Piotr Radziewicz s. 121-144
Glosa Do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2006 r. (sygn. Akt sk 34 Piotr Radziewicz s. 245-258