Znaleziono 9 artykułów

Maria Rafacz-Krzyżanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem przyczynienia się zakładu pracy do szkody wyrządzonej przez pracownika Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 11-17
Z pogranicza prawa cywilnego i ustawy wypadkowej Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 15-25
Odszkodowawcze roszczenia pracowników w związku z wydaną opinią Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 18-27
Odpowiedzialność materialna pracowników w kodeksie pracy Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 21-31
Kilka uwag w sprawie stosowania art. 73 § 2 prawa rzeczowego Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 29-33
Nabycie służebności gruntowych w drodze zasiedzenia Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 31-34
Z problematyki prawnej art. 419 k.c. Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 50-59
Jeszcze w sprawie "oczywistości" przestępstwa w rozumieniu dekretu z dnia 18 stycznia 1956 r. Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 56-61
Ochrona pracownicy w prawie pracy Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 61-69