Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Rafiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea wybrania Izraela według Oz 9, 10-17 Grzegorz Rafiński s. 5-28
Problem przeciwników św. Pawła w 1 Kor. Grzegorz Rafiński s. 151-168
Metody i kierunki interpretacji Pisma Świętego Grzegorz Rafiński s. 153-162
"Studia z biblistyki", t. IV, Warszawa 1984 : [recenzja] Grzegorz Rafiński s. 267-273
"Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków : wprowadzenie", Zbigniew Niemirski, Radom 1996 : [recenzja] Grzegorz Rafiński Zbigniew Niemirski (aut. dzieła rec.) s. 297-299