Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Ragin-Skorecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza procesowa jako narzędzie do usprawnienia działalności organizacji Filip Nowak Katarzyna Ragin-Skorecka s. 77-88
Kształtowanie kapitału społecznego i przedsiębiorczości przez tożsamość organizacji Katarzyna Ragin-Skorecka s. 223-237
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wykorzystanie gier symulacyjnych w rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych studentów uczelni technicznych Izabela Kudelska Katarzyna Ragin-Skorecka s. 375-388
Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii : studium przypadku Katarzyna Ragin-Skorecka s. 407-419