Znaleziono 3 artykuły

Janusz Raglewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucja czynnego żalu w projekcie kodeksu karnego skarbowego na tle art. 7 u.k.s. Janusz Raglewski s. 20-28
Analiza krytyczna wybranych regulacji przepisów karnych kodeksu spółek handlowych Janusz Raglewski s. 195-207
Habilitacja dra Jarosława Majewskiego Janusz Raglewski s. 281-282