Znaleziono 7 artykułów

Peter Raina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kardynał Stefan Wyszyński a środowisko polityczne katolików Peter Raina s. 25-38
"Ks. Henryk Jankowski nie ma za co przepraszać", Peter Raina, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Peter Raina (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Głodówka w kościele Peter Raina s. 235-245
"Acybiskup Bronisław Dąbrowski : portret", Peter Raina, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzef F. Dziuba Peter Raina (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Kardynał Wyszyński i Solidarność", Peter Raina, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Peter Raina (aut. dzieła rec.) s. 306-310
Pierwsza sesja Soboru Watykańskiego II Peter Raina s. 309-342
"Czasy prymasowskie 1980. Prymas i „Solidarność”, Peter Raina, Biała Podlaska–Warszawa 2010 ; "Czasy prymasowskie 1981. Ostatnie miesiące”, Peter Raina, Biała Podlaska–Warszawa 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Peter Raina s. 383-386