Znaleziono 2 artykuły

Karolina Rajna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Asamblaż z lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku w polskich kolekcjach muzealnych : problem dokumentacji Karolina Rajna s. 93-104
Assemblages of the 1960s in Polish Museum Collections : the Problem of Documentation Karolina Rajna s. 120