Znaleziono 6 artykułów

Izabela Rajska-Kulik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemoc wewnątrzmałżeńska - uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku Izabela Rajska-Kulik s. 11-24
Wsparcie społeczne oczekiwane przez kobiety doświadczające agresji ze strony ich partnerów życiowych Izabela Rajska-Kulik s. 21-33
Kobiety maltretowane w związkach - czy posiadane przez nie zasoby versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, którą otrzymują? Izabela Rajska-Kulik s. 40-61
Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w diagnozie niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt i chłopców : analiza porównawcza Izabela Rajska-Kulik Joanna Różańska-Kowal s. 52-72
Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera Izabela Rajska-Kulik Agnieszka Roszkowska s. 62-77
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych" Izabela Rajska-Kulik s. 69-74