Znaleziono 2 artykuły

Mariusz Rak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy młodzieży wobec wierzeń religijnych : studium socjologiczne w świetle badań młodzieży licealnej Mariusz Rak s. 43-70
Pedagogiczno-społeczny aspekt działalności Jana Pawła II wobec rodaków w homiliach wygłoszonych podczas pielgrzymek do ojczyzny Mariusz Rak s. 433-444