Znaleziono 10 artykułów

Tomasz Ratajczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka formalno-rzeczowa repertuaru wydawniczego Fołtynów Tomasz Ratajczak s. 5-13
Kilka słów o sztuce zdobienia książki : wspomnienie wadowickiej wystawy zorganizowanej w 1907 roku Tomasz Ratajczak s. 14-16
Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach szkolnych wadowickiego gimnazjum : rekonesans Tomasz Ratajczak s. 45-56
Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach szkolnych wadowickiego gimnazjum : rekonesans Tomasz Ratajczak s. 45-56
Żydowskie drukarnie i punkty sprzedaży książek w Wadowicach Tomasz Ratajczak s. 84-85
Z dziejów galicyjskiego czasopiśmiennictwa - "Tygodnik Wiejski" Tomasz Ratajczak s. 87-91
XIX-wieczne przykłady kalendarzy nadskawińskich Tomasz Ratajczak s. 109-111
Ponad tysiąc wadowickich druków Marcin Płaszczyca Tomasz Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wadowice 1772-1914: studium przypadku miasta galicyjskiego", Konrad Meus, Kraków 2013 : [recenzja] Tomasz Ratajczak Konrad Meus (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Tomasz Maczuga (24 II 1946–15 IV 2013) Tomasz Ratajczak s. 237-239