Znaleziono 16 artykułów

Krystyna Ratajska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Czy Lechoń w "Duchu na seansie" kompromitował poezję romantyczną i mitologię narodową? Krystyna Ratajska s. 29-40
Czas realizacji : interpretacja mesjanizmu mickiewiczowskiego w kręgu lwowskiego "Odrodzenia" i warszawskiego "Legionu" Krystyna Ratajska s. 49-80
"Sprzysiężenie" młodzieży wileńskiej w ujęciu Maurycego Mochnackiego Krystyna Ratajska s. 55-76
Kilka uwag na temat "Króla-Ducha"? Krystyna Ratajska s. 91-100
Julian Tuwim - bywalec Domu Koncertowego w Łodzi : w kręgu fascynacji "Scherzem b-moll" Fryderyka Chopina Krystyna Ratajska s. 95-104
Spór o "Wiosnę" Juliana Tuwima Krystyna Ratajska s. 97-111
"Towiańszczyzna czysta" w działaniu i pismach Wincentego Lutosławskiego Krystyna Ratajska s. 103-132
Odrodzenie romantycznej legendy filomacko-filareckiej wśród młodzieży zaboru rosyjskiego w końcu XIX w. Krystyna Ratajska s. 105-127
"Jedyna patriotyczna legenda Łodzi" Krystyna Ratajska s. 115-125
"Trud" życia młodego Pigonia : (Stanisław Pigoń w okresie przynależności do Eleuzis) Krystyna Ratajska s. 129-157
Filomatyzm w kręgu szkoły Askenazego, czyli o potrzebie mitologizacji historii Krystyna Ratajska s. 177-201
Poetyckie powroty Tuwima do Łodzi i Inowłodza Krystyna Ratajska s. 237-247
"Oda do młodości" w interpretacji Bolesława Czerwieńskiego Krystyna Ratajska s. 271-278
"Kwiaty polskie" : utwór zagadkowy i kontrowersyjny Krystyna Ratajska s. 349-365
">>Sprzysiężenie<< młodzieży wileńskiej w ujęciu Maurycego Mochnackiego", Krystyna Ratajska, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Krystyna Ratajska (aut. dzieła rec.) s. 426