Znaleziono 2 artykuły

Zofia Raułuszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Recenzje teatralne. Wybór", Karol Irzykowski, wybór i wstęp: Janusz Szpotański, przypisy opracowała Barbara Winkiel, indeks zestawiła Zofia Raułuszkiewicz, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 764 : [recenzja] Bogdan Rogatko Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) Zofia Raułuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szpotański (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 273-279
"Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764-1830", Zofia Sinko, indeks przygotowała Zofia Raułuszkiewicz, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: „Historia Literatury”, 6, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 242, 6 nlb. : [recenzja] Janina Pawłowicz Zofia Raułuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 590-594