Znaleziono 6 artykułów

Józef Rawłuszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 23-30
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do monitorowania i zarządzania procesami technologicznymi w sieciach przedsiębiorstw Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 311-318
Kompleksowa informatyzacja jako metoda efektywnego przejęcia i zarządzania przedsiębiorstwem Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 441-447
O problemach szacowania wartości kapitału intelektualnego Józef Rawłuszko s. 461-466
System monitorowania przewozów materiałów niebezpiecznych Rafał Boniecki Mirosław Miciak Józef Rawłuszko s. 615-624
Perspektywy rozwoju narzędzi teleinformatycznych do obsługi małych firm transportowych Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 661-668