Znaleziono 2 artykuły

Danuta Rebech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formy promocji w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Danuta Rebech Marta Wójtowicz-Kowalska s. 25-44
Wykorzystanie technologii RFID do zabezpieczenia zbiorów w wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Danuta Rebech Marta Wójtowicz-Kowalska s. 419-438