Znaleziono 5 artykułów

Jerzy Rebeta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie naukowe krakowskich Zespołów Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Janusz Górski Jerzy Rebeta s. 176-178
"Komentarz Pawła z Worczyna do << Etyki Nikomachejskiej >> Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej", Jerzy Rebeta, Wrocław 1970 : [recenzja] Jerzy B. Korolec Jerzy Rebeta (aut. dzieła rec.) s. 340-343
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Grzybowski Jerzy Rebeta Karolina Targosz-Kretowa s. 436-439
Czy notatka "Revocatur" należy do polskiej szkoły prawa stosunków międzynarodowych z połowy XV wieku? Jerzy Rebeta s. 533-540
Miejsce Wawrzyńca z Raciborza w najwcześniejszym okresie krakowskiej astronomii XV wieku Jerzy Rebeta s. 553-565