Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Redlarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Usługi on-line w kontekście mobilnym : jakościowe badanie obserwacyjne Krzysztof Redlarski Marcin Sikorski s. 148-166, 283-284
Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Project Management w przesiębiorstwie międzynarodowym : studium przypadku Krzysztof Redlarski s. 228-239