Znaleziono 4 artykuły

Peter A. Redpath

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godność pracy w ujęciu Hezjoda : współczesne refleksje Peter A. Redpath Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 19-31
Natura autorytetu demokratycznego Peter A. Redpath Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 115-126
Globalization, nationalism, and the present US immigration troubles Peter A. Redpath s. 137-146
Uczenie się jako przypominanie sobie : tomistyczna droga odzyskania kształcenia na poziomie wyższym Peter A. Redpath Rafał Lizut (tłum.) s. 265-275