Znaleziono 8 artykułów

Adam Regiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kiedy krytyka spotyka komparatystykę... Adam Regiewicz s. 7-8
Polskie internetowe serwisy filmowe dla dorosłych : kilka uwag o sposobach odbioru tekstów pornograficznych w nowych mediach Adam Regiewicz s. 10-27
Projekt krytyki talmudycznej Adam Regiewicz s. 11-25
Komparatystyka jako sposób badania nowych mediów Adam Regiewicz s. 49-70
O średniowieczności doświadczenia wirtualnego Adam Regiewicz s. 51-59
Rekonstrukcje historyczne jako edutainment : przypadek powstania styczniowego Adam Regiewicz s. 87-104
Ewangelia w czasach popkultury : o kerygmatyczności obrazu filmowego Adam Regiewicz s. 101-119
«Noli me tangere» : o potrzebie dotykania sensu : krytyka somatyczna wobec kerygmatycznej interpretacji tekstu Adam Regiewicz s. 326-347