Znaleziono 1 artykuł

Salomon Reinach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje pierwotne sztuki plastycznej w Europie od jej początku, aż do roku 500 przed Chrystusem (Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa : von den Anfängen bis um 500 vor Christi)", Hoernes, Wiedeń 1898 : [recenzja] Salomon Reinach Moritz Hoernes (aut. dzieła rec.) s. 124-128