Znaleziono 2 artykuły

Anna Rej-Kietla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się wiedzy lekarzy oraz studentów ostatnich lat medycyny w zakresie prawa pacjenta do poufności informacji Sandra Kryska Anna Rej-Kietla s. 271-280
Wola pacjenta wobec interwencji medycznej – oświadczenie „pro futuro Sandra Kryska Edyta Przybyłek Anna Rej-Kietla Dariusz Zawadzki s. 291-299