Znaleziono 5 artykułów

Zofia Rejman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Zdzisława Libery Zofia Rejman Jadwiga Ziętarska s. 13-31
Spór o kształt epopei narodowej : listy Zygmunta Krasińskiego do Kajetana Koźmiana o poemacie "Stefan Czarniecki' Zofia Rejman s. 84-93
Żale, sny i smutki : o poezji patriotycznej 1795 roku Zofia Rejman s. 101-113
"Polska tragedia neoklasycystyczna", wybór i opracowanie Dobrochna Ratajczak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Zofia Rejman Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Rejman Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 341-347