Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Resich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pakty Praw Człowieka i ich ratyfikacja Zbigniew Resich s. 15-22
"Kodeks postępowania cywilnego", Zbigniew Resich, "Prawo i Życie", 1965, nr 1 : [recenzja] Maria Cybulska Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Istota procesu cywilnego", Zbigniew Resich, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Dalka Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 81-88
"Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych", Z. Resich, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 82-83