Znaleziono 10 artykułów

Marek Rewizorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu Marek Rewizorski s. 75-96
Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego – stan obecny i perspektywy Marek Rewizorski s. 137-153
Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej Marek Rewizorski s. 191-211
Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju Marek Rewizorski s. 233-258
"Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie", red. Teresa Łoś-Nowak, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Rewizorski Teresa Łoś-Nowak (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Europejski Model Socjalny", Katarzyna Głąbicka, Radom 2012 : [recenzja] Marek Rewizorski Katarzyna Głąbicka (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"System Instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne", Marek Rewizorski, Beata Przybylska-Maszner, Warszawa 2012 : [recenzja] Malwina Księżniakiewicz Beata Przybylska-Maszner (aut. dzieła rec.) Marek Rewizorski (aut. dzieła rec.) s. 439-440
"Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania", red. Marek Rewizorski, Warszawa 2015 : [recenzja] Anna Ratajczak Marek Rewizorski (aut. dzieła rec.) s. 509-510
"Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych", red. Marek Rewizorski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Górka Marek Rewizorski (aut. dzieła rec.) s. 512-515
"W poszukiwaniu geoekonomii w Europie", Tomasz Grzegorz Grosse, Warszawa 2014 : [recenzja] Marek Rewizorski Tomasz Grzegorz Grosse (aut. dzieła rec.) s. 595-596